8e wereldwonder

8e wereldwonder

Wat is precies het 8e wereldwonder? Albert Einstein noemt het zijn beste uitvinding ooit! Je hebt het nodig om je geld te laten groeien.

Albert Einstein werd eens gevraagd wat, wat hem betreft, als het 8e wereldwonder gezien kon worden. Hij antwoordde zonder nadenken: samengestelde interest. Dit wordt ook wel rente op rente-effect genoemd. Hierdoor kun je vermogen opbouwen of je schulden vergroten. Het houdt in dat als je rente ontvangt over je geld en dat niet opneemt, je over die rente weer rente ontvangt. Door de rente op rente-effect groeit je vermogen zonder dat je zelf extra geld in hoeft te leggen. Einstein zei hierover: Wie het 8e wereldwonder begrijpt verdient het, wie het niet begrijpt betaalt het. 

Beleggen en rendement op rendement

Dit principe werkt ook het beleggen, het rendement-op-rendement effect. Vanaf nu wordt er gesproken over rendement op rendement effect maar is identiek aan het rente op rente effect. Het rendement dat je ontvangt over je beleggingen, laat je staan op je beleggingsrekening. Hierdoor ontvang je opnieuw rendement over je eerder ontvangen rendement. Wanneer je dit principe jarenlang door laat werken, treedt er een exponentiele groei op. Je beleggingen en dus je geld groeit steeds sneller.

Om je geld te laten groeien is het belangrijk om zoveel mogelijk rendement te behalen. Op een spaarrekening gaat dit niet gebeuren dus is de stap naar beleggen op de beurs snel gemaakt. Hoeveel rendement je maakt is heel erg belangrijk bij het realiseren van exponentiële groei. Belangrijk hier is dat jij je realiseert dat hoe hoger je rendement, hoe beter het 8e wereldwonder kan werken.

Rendement over rendement is een proces dat jaren in beslag neemt. Belangrijk is te snappen dat hoe eerder je begint met investeren, hoe beter het is. Dit komt doordat je langer de tijd hebt om jouw geld voor jou te laten werken en groeien. Wie later begint, heeft veel hogere rendementen nodig om hetzelfde einddoel te behalen. 

Rente op rente berekenen

Dankzij het rendement te herinvesteren kun je jouw geld versneld laten groeien, zonder zelfs extra geld op de rekening te storten. Hoe hoger het rendement, hoe groter het effect. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor de looptijd. Hoe langer je het geld laat staan hoe groter de opbrengst.

Hoe bereken je rendement op rendement? Dit kan berekend worden aan de hand van onderstaande formule.

Rendement op rendement berekenen met eenmalige inleg

Voor het berekenen van rendement op rendement effect wordt gebruik gemaakt van de fomule voor samengestelde interest: 
K = B ( 1 + r )^j

Rente op rente – formule afkortingen
K = het saldo;
B = het oorspronkelijk gestorte bedrag
r = het rentepercentage gedeeld door honderd
j = het aantal jaren.

Voorbeeld, stel je hebt €10.000, dit ga je beleggen waarbij je een rendement behaalt van 4% per jaar. Dit doe je 15 jaar lang waardoor je na 15 jaar door het rendement op rendement effect een totaal bedrag hebt opgebouwd van €18.009,44. 

(€10.000 (1 + 0,04)^15 = €18.009,44 euro)

Zorg er dus voor dat je zo snel mogelijk je rendement herinvesteert, met een zo hoog mogelijk rendement %. Het sparen op je spaarrekening werkt hier niet meer aan mee, waardoor de stap naar beleggen dichterbij is gekomen.

Rendement op rendement berekenen met periodieke inleg

Stel je voor dat je nu per maand een inleg wilt doen. Hoeveel bouw je daarmee op tegen een bepaalde inleg? Dan kun je gebruik maken van de volgende formule:

  • Opbrengst = S * (( 1 + r ) ^ i -1) * ( 1+r ) / r en daarin zitten de volgende elementen;
  • S = de inleg per maand;
  • r = de rente die je per maand verkrijgt oftewel r/mnd = ( 1 + r ) ^ (1/12) – 1;
  • i = het aantal maanden dat je gaat inleggen.

Voorbeeld: Stel je voor dat je per maand 65 euro kunt inleggen danwel sparen, waar kom je dan zoal op als je 4,5% rendement krijgt over een looptijd van 6 jaar?:

  • rendement per maand = r/mnd = 1,045 ^ (1/12) – 1 = 0,003675 = 0,3675%;
  • opbrengst = 65 * [ 1,003675 ^ ( 6 * 12 ) – 1 ] * 1,003675 / 0,003675 = 5.366 euro;
  • daarvan heb je 65 * 6 * 12 = 4.680 euro zelf ingelegd en dus heb je 686 euro rendement gekregen.

Eindbedrag berekenen

Een belangrijke vraag is uiteraard hoeveel je iedere maand moet sparen/beleggen om een bepaald bedrag te kunnen verkrijgen na looptijd. De variabelen zijn hetzelfde als bij kapitaalgroei met maandelijkse inleg, maar nu wordt uitgegaan van hoeveel je wilt sparen na een bepaalde looptijd. Daartoe kun je het volgende handig gebruiken:

  • Hoeveel sparen per maand = (( Eindbedrag * r ) / ( 1 + r )) / (( 1 + r ) ^ i – 1 ) met daarin dezelfde elementen als hiervoor beschreven.

Voorbeeld: Stel je voor dat je 80.500 euro wilt sparen over een periode van 15 jaar. Je kunt een rendement krijgen per jaar van 6% hoeveel moet je dan per maand inleggen:

  • Rendement per maand is: 1,06 ^ (1/12) – 1 = 0,004868 = 0,4868%;
  • Hoeveel sparen/beleggen per maand = (( 80.500 * 0,004868 ) / 1,004868 ) / (1,004868 ^ 180 – 1 ) = 279 euro per maand.


Met een totaal van 50.256 euro aan inleg over 15 jaar heb je 30.244 euro rendement behaald. 

De regel van 72

De regel van 72 hoort bij het fenomeen compounding. Eigenlijk gaat het erom hoe vaak je in je leven je geld weet te verdubbelen. Bij lage rendementen zal het langer duren voordat je geld is verdubbeld dan wanneer het rendement stukken hoger ligt. Als je in staat bent om 5.000 euro 8 keer te verdubbelen dan je je geld laten groeien tot meer dan 1,2 miljoen euro.

Het gaat in feite dus om het aantal verdubbelingen dat je in je leven gaat maken. Warren Buffett is hier voorbeeld van die dit uitstekend kan. Zijn startkapitaal is door middel van beleggen in aandelen meerdere malen verdubbeld.

Dit is een vuistregel waarmee u de beleggingsperiode of het benodigde rendement eenvoudig kunt berekenen: 

Verdubbelingstijd = 72/vereist rendement of:

Vereist rendement = 72/verdubbelingstijd 

Stel je vermogen is €40.000 en je wilt je geld in 5 jaar verdubbelen. Je benodigd rendement bedraagt dan 72/5 = 14,4% per jaar. Na 5 jaar heb je een vermogen van € 80.000.  Wil je berekenen hoeveel rendement je moet maken om je bedrag te verdubbelen in een bepaald aantal jaren? Dan deel je 72 door het aantal jaren = % rente die je moet behalen. Stel je wilt je vermogen verdubbelen in 10 jaar, dan deel je 72/10 = 7,2% rendement benodigd