Privacyverklaring

Geld kan groeien is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

email: info@geldkangroeien.nl

Geld kan groeien verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en/of achternaam, geslacht, e-mailadres, IP adres, locatiegegevens, gegevens over je activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat. We maken gebruik van Google Analytics en alle gegevens worden anoniem opgeslagen. Voor en achternaam, e-mailadres en IP adres wordt opgeslagen als je je inschrijft voor de mail service. Daarnaast gebruiken we affiliate partijen zoals bol.com. Hiermee kunnen we transacties toewijzen indien afkomstig vanaf deze website.

Geld kan groeien heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Helaas kunnen we niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders moeten dan ook ten alle tijden betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als je het idee hebt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: info@geldkangroeien.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geld kan groeien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het verzenden van een e-mail zodra er een nieuw artikel verschijnt als je je ingeschreven hebt voor deze aparte dienst

– Het kunnen blokkeren van de reactiemogelijkheid van iemand die volgens het oordeel van Geld kan groeien ongepast zijn

– Geld kan groeien analyseert via Google Analytics het gedrag van bezoekers om daarmee de website te verbeteren.

Je e-mailadres word bewaard zolang je bent ingeschreven voor de dienst van het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Je naam en e-mailadres worden bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Verder delen we geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.Bijvoorbeeld indien de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geld kan groeien en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om het e-mailadres dat we eventueel van jou in ons bezit hebben naar je toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geldkangroeien.nl. Geld kan groeien wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geld kan groeien neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@geldkangroeien.nl

Deze site kan een vergoeding krijgen wanneer je via een link op deze site overgaat tot aanschaf van of gebruik gaat maken van sommige producten of diensten genoemd op deze site. Dit kost jou niets extra. Dit zijn producten of diensten waar ik volledig achter sta en die ik over het algemeen zelf gebruik of gebruikt heb.

Reacties kunnen ten alle tijden zonder verdere aankondiging en uitleg niet geplaatst, gemodereerd of verwijderd worden door Geld kan groeien. Hierover is geen correspondentie mogelijk en indien je een reactie plaatst, ben je hiermee akkoord.