Beleggen met aandelen (Dividend)

Beleggen met aandelen (Dividend)

Ben je op zoek naar een hoger rendement dan wat een spaarrekening je te bieden heeft? Dan is de eerste stap in je route om geld te laten groeien, vaak het beleggen op de beurs. De aandelen laag kopen en hoog te verkopen. Daarnaast kun je ook proberen om op je investering een structureel inkomen te verdienen in de vorm van een dividend uitbetaling. Een combinatie van beiden wordt vaak opgenomen in een portefeuille. Belangrijk is dat je je bewust bent van de risico’s die je kan lopen. Eerste stap is dan ook de nodige kennis op doen zodat je weet waar je mee bezig bent.

Het investeren speelt zich af op de beurs, een beurs is een markt waarop financiële activa worden verhandeld: aandelen, obligaties, opties, warrants, futures. Elk land heeft een beurs waar iedereen beleggingsproducten kan kopen of verkopen. De bekendste beurs ter wereld is gevestigd in New York, de NYSE (New York Stock Exchange). Ook wel “Wall Street” genoemd.

Wat zijn aandelen?

Een bedrijf dat geld nodig heeft kan hiervoor kapitaal ophalen of lenen. Een belegger kan dus kiezen om geld uit te lenen aan een bedrijf, waarna hij mag rekenen op een jaarlijkse rente. Wie een aandeel koopt investeert geld in een bedrijf zonder dat daar een specifieke vergoeding tegenover staat. Je weet van te voren niet wat je belegging gaat opleveren. Als het bedrijf winst maakt dan kan een deel van de winst uitgekeerd worden aan de aandeelhouders, dit is het zogenaamde dividend. Presteert het bedrijf erg goed, dan zal ook de prijs van het aandeel in de hoogte gaan. Maar als het bedrijf slecht presteert dan kan de aandelenkoers naar beneden gaan.

Als bezitter van een aandeel wordt je voor een klein stukje eigenaar van een bedrijf. Als mede-eigenaar van het bedrijf loopt de aandeelhouder een groot risico. Gaat het slecht met de onderneming, dan gaat het ook niet goed met de financiën van de de eigenaren (de aandeelhouders). Aandelen maken altijd deel uit van een vennootschap; bedrijven met een andere rechtsvorm hebben geen aandelen. Niet alle aandelen zijn beursgenoteerd. Alleen de aandelen van naamloze vennootschappen kunnen via de beurs gekocht en verkocht worden, tenminste als er eerst een beursintroductie heeft plaatsgevonden.

Wat bepaald de waarde van een aandeel

De waarde van een aandeel wordt bepaald door de winstverwachting en de winst van de onderneming. Hoe beter de verwachtingen zijn voor de toekomst, hoe hoger de waarde of de koers van het aandeel zal worden. Aan de andere kant zal slecht nieuws een negatieve invloed hebben op de waarde van een aandeel. 

De prijs van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod op de beurzen. Als de winstverwachtingen van het aandeel goed zijn, dan willen veel beleggers dat aandeel kopen. Door de hoge vraag van deze beleggers begint de prijs te stijgen. Zijn de toekomstverwachtingen minder rooskleurig, dan willen beleggers het aandeel mogelijk verkopen. Het aanbod neemt op die manier toe, terwijl er tegelijk minder vraag naar het aandeel zal zijn. De markt zal een nieuwe evenwichtsprijs zoeken en dit betekent dat de prijs van het aandeel zal dalen. 

Aandelen kunnen gebruikt worden voor korte termijn investeringen, na het stijgen of dalen van waarde kan men hier koerswinst mee boeken. Speculanten of traders houden zich voornamelijk hier mee bezig. Zij proberen vaak aandelen te kopen en een sterke stijging mee te maken en daarna weer de aandelen verkopen. 

Een bedrijf dat kapitaal nodig heeft kan besluiten om nieuwe aandelen te maken en deze te verkopen. Als er veel geld opgehaald moet worden, dan kunnen bedrijven kiezen om naar de beurs te gaan. Dit wordt een IPO (initial public offering), beursgang of emissie genoemd. Bedrijven die reeds op de beurs staan kunnen ook altijd nog nieuwe aandelen verkopen. Dit noemen we een kapitaalverhoging. Door de uitgifte van de nieuwe aandelen zal ook de winst per aandeel dalen. Als het aantal uitstaande aandelen met 10 procent toeneemt door een emissie, moet ook de winst met 10 procent stijgen om dezelfde winst per aandeel te garanderen.

Risico & Rendement

Bij het beleggen zijn twee zaken met mekaar verbonden, risico en rendement. Als je geld gaat beleggen, dan loop je het risico om dit deels of soms zelfs volledig kwijt te spelen. Gaat het bedrijf failliet waarin je hebt belegd, dan is ook jouw investering in deze aandelen waardeloos geworden. Beleg je in een instrument met een hoger risico, dan zal het rendement waarschijnlijk ook hoger zijn. Een aandeel heeft een hoger risico dan een obligatie en zou dan ook meer moeten opbrengen.

Andere instrumenten zijn obligaties en dividend aandelen, wat houden deze in? 

Obligatie

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door een overheid, een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf geld nodig heeft voor een investering kan het door het uitgeven van een obligatielening aan de financiering komen. Als je een obligatie koopt, dan leen je per saldo geld aan een bedrijf (of aan de overheid). Je loopt het risico dat het bedrijf er niet in slaagt om de rente te betalen of om op de vervaldag van de obligatie de hoofdsom terug te betalen. Een obligatiehouder weet op voorhand hoeveel rente hij jaarlijks zal krijgen. Klik hier om meer te lezen

Dividend aandelen

Dividend aandelen zijn aandelen waarvan het bedrijf er voor kiest om een deel van zijn winst uit te keren aan de aandeelhouders. Ook als er geen winst gemaakt wordt kan het bedrijf er nog voor kiezen om toch dividend uit te keren, als blijk van vertrouwen in de toekomst. Als het dividend wordt uitbetaald dan zal het aandeel op dat moment ex-dividend noteren. Een aandeel dat 40 euro noteert en vandaag een dividend van 2 euro uitkeert, zal dan terugvallen tot 38 euro. Dit dividend kan in de vorm van cash worden betaald of in nieuwe aandelen. Soms kiezen bedrijven ook voor een keuzedividend, de aandeelhouder mag dan kiezen of het geld cash of het geld in de vorm van aandelen in de onderneming. Dit laatste wordt een stockdividend genoemd. Voor de onderneming is een dividend in de vorm van aandelen redelijk aantrekkelijk. Bij een uitkering in contanten is de onderneming het geld kwijt; bij een stockdividend houdt de onderneming het geld in eigen zak en het eigen vermogen groeit. Voor de aandeelhouders is het nadeel dat het aantal uitstaande aandelen groeit. Toekomstige winst moet dan met meer aandeelhouders gedeeld worden.

Het dividend rendement is van belang bij de beslissing om te beleggen. Het dividendrendement kan een bepalende factor zijn om al of niet te beleggen in een aandeel. Dit is een makkelijke rekensom: het laatst bekende dividend gedeeld door 1% van de beurskoers. Als een bedrijf een koers heeft van 200 euro en het dividend is 6 euro, dan is het dividendrendement 6 (het dividend) gedeeld door 2 (1% van de beurskoers), oftewel 3%. Als een belegger erop rekent dat het dividend van dit bedrijf in de toekomst in ieder geval niet omlaag zal gaan, dan is dit redelijk aantrekkelijk. Dat zal zeker het geval zijn in periodes waarin de ‘risicovrije rente’ op spaarrekeningen of staatsobligaties heel wat lager ligt. Het dividend is maar een deel van de beloning waar beleggers op rekenen als zij aandelen kopen. Beleggers hopen natuurlijk vooral op koerswinst. Als de onderneming goed draait en de verwachtingen hoog zijn, zal de koers van het aandeel oplopen. Daarvan profiteren natuurlijk de aandeelhouders. 

Ik heb in mijn eigen portefeuille de nodige dividend aandelen. Het verstrekt mij een structureel inkomen wat ik weer herbeleg in aandelen. Door het 8e wereld wonder (lees hier) groeit je geld extra snel.