Aandelen en risico’s

Aandelen en risico’s

Door te beleggen in aandelen kun je mooie rendementen behalen. Maar het is van belang om de risico’s goed te begrijpen, want je kan ook erg veel geld verliezen. 

Doordat de resultaten van een onderneming slecht kunnen zijn, kan de waarde van de aandelen nihil worden. Hierdoor kun je zelfs je volledige investering kwijt raken, debiteurenrisico genoemd.

Liquiditeitsrisico

De liquiditeit geeft weer hoe vlot je de aandelen kan verhandelen. Als de markt niet liquide is, dan zijn er geen kopers voor de aandelen die je wil verkopen. Je kunt de aandelen dan moeilijk opnieuw in geld omzetten. Hoe groter en bekender de aandelen zijn, hoe meer liquide ze zullen zijn. Een bedrijf als Tesla wordt dagelijks verhandeld, terwijl van andere aandelen niet of weinig dagelijks verhandeld worden. Bij een koersdaling heb ik ook wel eens een verkooporder ingelegd. Als er dan niet genoeg vraag is naar dat aandeel kun je dit aandeel niet snel genoeg kwijt. Je kan hierdoor je verlies aanzienlijk zien oplopen. Houdt er dus aan de voorkant bij het kopen, al rekening mee.

Beleggen in aandelen die niet in euro’s zijn genoteerd kan een goede investering zijn. Maar een daling van de valuta die gekoppeld is aan dit aandeel kan de waarde van je belegging doen dalen. Maar ook beleggen in euro genoteerde aandelen brengt een valutarisico met zich mee. Je loopt hierin meer risico als de onderneming ook veel handelt en afhankelijk is van vreemde valuta. Heel wat Nederlandse of Belgische bedrijven realiseren namelijk een deel van hun omzet in landen als Amerika of Japan.

Over het algemeen heeft een verhoging van de rentetarieven een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen. Een rente verlaging heeft echter een positieve invloed op de koerswaarde. Niet ieder aandeel is even gevoelig voor deze renteschommeling.

Een aandeel kan fors schommelen in waarde. Als je vandaag een aandeel koopt, dan weet je nooit tegen welke prijs je dit aandeel binnen een jaar zal kunnen verkopen. Daarom wordt steeds aangeraden om te beleggen met geld dat je kan missen. Als de koers van een aandeel sterk daalt en je hebt geld nodig, dan ben je misschien gedwongen om je aandelen te verkopen met veel verlies.

Risico spreiden

Door de risico’s is het verstandig om niet al je geld in één aandeel te beleggen. Je kan het risico spreiden door te beleggen in verschillende bedrijven. Als er dan bijvoorbeeld een bedrijf failliet gaat , dan ben je niet je gehele kapitaal kwijt. Een goede verdeling van je portefeuille bereik je wanneer je 10 tot 20 verschillende aandelen in je portefeuille hebt. Dit is niet voor iedereen mogelijk omdat dit afhankelijk is van je beschikbare vermogen uiteraard. Vandaar dat trackers of ETF’s interessant kunnen zijn. Een tracker is een beursgenoteerd aandeel dat een beursindex opvolgt, waardoor je door het aankopen van 1 tracker toch meteen kunt genieten van een spreiding van het risico over vaak tientallen verschillende bedrijven. 

Defensieve en agressieve aandelen

Een defensief aandeel is een aandeel dat een redelijk constant dividend door de jaren heen en een stabiele inkomstenstroom heeft onafhankelijk van de status van de aandelenmarkt. Deze aandelen zijn ook wel bekend als niet-cyclische aandelen doordat zij minder worden beïnvloed door de conjunctuurcyclus. Defensieve aandelen blijven tijdens de verschillende fases van de conjunctuurcyclus stabiel. Tijdens een recessie doen dit type aandelen het vaak beter dan de algemene aandelenmarkt. Maar tijdens hoogconjunctuur presteren deze aandelen slechter dan de markt. Aandelen van nutsbedrijven zijn voorbeelden van defensieve aandelen. Want tijdens alle fases van de conjunctuur hebben mensen elektriciteit, drinkwater en gas nodig. Wanneer er laagconjunctuur wordt verwacht kopen veel ervaren investeerders defensieve aandelen. Tijdens hoogconjunctuur is er minder vraag naar dit type aandelen.

Agressieve aandelen

Deze aandelen zijn voor beginners af te raden. Ook ervaren beleggers zien dat een investering in agressieve aandelen niet altijd verstandig is. Toch kunnen agressieve aandelen voor de juiste belegger een gouden investering zijn. Agressieve aandelen zijn aandelen die in een korte tijd 10% of meer kunnen stijgen en dalen. In de huidige markt zie je steeds meer van dit soort aandelen. Door de grote risico’s die een belegger in agressieve aandelen loopt zijn deze aandelen niet erg populair onder risico vermijdende lange termijn belegger.

Traders verkiezen dan weer wel dit soort aandelen. Bij voorkeur handelen ze hier dan ook nog eens op met een hefboom, via CFD’s bijvoorbeeld om snel en meer rendement proberen te behalen.

Preferente en cumulatief preferente aandelen

Er zijn nog 2 belangrijke soorten aandelen, de ‘preferente’ aandelen (pref) en de ‘cumulatief preferente’ aandelen (cumpref). Deze aandelen geven de eigenaar bijzondere rechten, met name op financieel gebied. Het gaat dan vooral om dividendbetalingen. Zo hebben de houders van prefs vaste rechten op dividend, ook al gaat het minder goed met de onderneming. Bij cumprefs gaat dat nog verder. Als een bedrijf het dividend een jaar moet passeren vanwege slechte resultaten, heeft de houder van een cumpref in de betere jaren die hopelijk volgen alsnog recht op dividend in dat slechte jaar. Het spreekt voor zich dat aan de speciale rechten die de prefs en cumprefs hebben, ook een prijskaartje hangt. Deze aandelen zijn anders geprijsd dan de gewone aandelen.

Spreiden kost geld

Om het risico te spreiden kan je best beleggen in verschillende aandelen. Als 1 bedrijf failliet gaat, dan ben je niet je volledige vermogen kwijt. Indien je over niet zoveel spaargeld beschikt, dan is goed spreiden niet zo eenvoudig. Om een aandeel aan te kopen worden  er transactiekosten berekend door de broker. Deze kosten betaal je per transactie dus hoe meer transacties hoe hoger je kosten en hoe meer rendement je dus moet gaan behalen.

Er zijn nog veel andere manieren om te beleggen en toch het risico te spreiden. Zo zijn er beleggingsfondsen die verkocht worden door banken. Je stopt hier samen met andere beleggers geld in. De beheerder van het fonds zal vervolgens met al het opgehaalde geld gaan beleggen en kiezen welke aandelen en/of obligaties hij aankoopt. Fondsen die het risico beperkt willen houden zullen vooral in obligaties beleggen. Voor elk type van belegger is er dan ook een fonds beschikbaar dat aansluit bij het risico dat je wil lopen. Let wel op dat je vaak hoge instap- en uitstapkosten moet betalen. Daarnaast kost het beheer van het fonds ook geld, wat voor een lager rendement zorgt.